Nya regler om anställningsskydd 2022

Nya regler om anställningsskydd 2022

Denna kurs behandlar förslagen till ändringar i anställningsskyddslagen med ikraftträdande den 30 juni 2022. I tre promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås ändringar i anställningsskyddslagen, ett nytt och parallellt offentligt studiestöd liksom ett nytt offentligt omställningsstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal (Ds 2021:16–18).

Förslagen innebär bland annat att krav på saklig grund vid uppsägning ersätts av krav på sakliga skäl, utvidgad möjlighet till undantag vid turordning och att en anställning inte längre ska bestå under en tvist.

För den privata sektor, arbetsgivare inom Svenskt näringsliv, har ett nytt huvudavtal ingåtts med ytterligare avvikelser från sakliga skäl och turordningsreglerna som kommer att antas om förslagen i de tre promemoriorna införs. Huvudavtalet avses börja tillämpas samtidigt som förslagen om ändringar i anställningsskyddslagen.

När det gäller stat, kommuner och regioner föreslås inga särskilda regler, däremot finns det i förslagen några avvikelser för dessa arbetsgivare.

Under kursen går vi igenom bakgrund till förslagen, det nya huvudavtalet och vad som särskilt gäller för stat, kommuner och regioner med anledning av förslagen. Vi utgår från förslagen om inte en proposition har lämnats innan kursen genomförs. Vi jämför med gällande regler och den praxis som finns.

De förslag till förändringar som vi fokuserar på är

heltid som norm för anställningsavtal

allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning

saklig grund ändras till sakliga skäl

anställningen består inte under tvist

ändring om allmänt skadestånd vid uppsägningar och avskedanden

undantag från turordningen

turordning när arbetstagares sysselsättning sänks, s. k. hyvling

ändring av företrädesrätten

ökad möjlighet till tillsvidareanställning hos kundföretag.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister, chefer, HR-personal och ombudsmän på både den privata och offentliga sidan.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Förslag till ändringar i anställningsskyddslagen
 • Nytt huvudavtal privat sektor
 • Förslag till ett nytt omställningsstudiestöd
 • Förslag till en ny offentlig organisation för omställningsstöd
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
I seminarieavgiften ingår frukost, lunch och fika vid fysiskt deltagande.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.