Nya regler om anställningsskydd 2022

Nya regler om anställningsskydd 2022

Denna kurs behandlar förslagen till ändringar i anställningsskyddslagen med ikraftträdande den 30 juni 2022. I tre promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås ändringar i anställningsskyddslagen, ett nytt och parallellt offentligt studiestöd liksom ett nytt offentligt omställningsstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal (Ds 2021:16–18).

Förslagen innebär bland annat att krav på saklig grund vid uppsägning ersätts av krav på sakliga skäl, utvidgad möjlighet till undantag vid turordning och att en anställning inte längre ska bestå under en tvist.

För den privata sektorn, arbetsgivare inom Svenskt näringsliv, har ett nytt huvudavtal ingåtts med ytterligare avvikelser från sakliga skäl och turordningsreglerna som kommer att antas om förslagen i de tre promemoriorna införs. Huvudavtalet avses börja tillämpas samtidigt som förslagen om ändringar i anställningsskyddslagen. När det gäller stat, kommuner och regioner föreslås inga särskilda regler, däremot finns det i förslagen några avvikelser för dessa arbetsgivare.

Under kursen går vi igenom bakgrund till förslagen, det nya huvudavtalet och vad som särskilt gäller för stat, kommuner och regioner med anledning av förslagen. Vi utgår från förslagen om inte en proposition har lämnats innan kursen genomförs. Vi jämför med gällande regler och den praxis som finns.

De förslag till förändringar som vi fokuserar på är;

- heltid som norm för anställningsavtal

- allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning

- saklig grund ändras till sakliga skäl

- anställningen består inte under tvist

- ändring om allmänt skadestånd vid uppsägningar och avskedanden

- undantag från turordningen

- turordning när arbetstagares sysselsättning sänks, s. k. hyvling

- ändring av företrädesrätten

- ökad möjlighet till tillsvidareanställning hos kundföretag.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister, chefer, HR-personal och ombudsmän på både den privata och offentliga sidan.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Förslag till ändringar i anställningsskyddslagen
 • Nytt huvudavtal privat sektor
 • Förslag till ett nytt omställningsstudiestöd
 • Förslag till en ny offentlig organisation för omställningsstöd
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Bakgrund, nytt huvudavtal och ikraftträdande (Sara Kullgren)
  • ◦ Presentation av föreläsare och kursdeltagare
  • ◦ Bakgrund till förslagen
  • ◦ Arbetsmarknadens parter och trygghetsorganisationer
  • ◦ Nytt huvudavtal
  • ◦ Ikraftträdande
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Ds 2021:17 En reformerad arbetsrätt (Kristina Ahlström)
  • ◦ Heltid norm för anställningsavtal
  • ◦ Allmän visstidsanställning ersätts av särskild
  • visstidsanställning
  • ◦ Saklig grund ändras till sakliga skäl
  • ◦ Anställningen består inte under tvist
  • ◦ Ändring om skadestånd
  • ◦ Undantag från turordningen
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • forts En reformerad arbetsrätt och Ds 2021:16 och 2021:18 (Kristina Ahlström)
  • ◦ Turordning när arbetstagares sysselsättning sänks, s. k.
  • hyvling
  • ◦ Ändring av företrädesrätten
  • ◦ Ökad möjlighet till tillsvidareanställning hos
  • kundföretag
  • ◦ Grundläggande omställnings- och kompetensstöd
  • ◦ En ny offentlig omställningsorganisation
  • ◦ Omställningsstudiestöd
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Anställningsskyddet i huvudavtalet (Sara Kullgren)
  • ◦ Sakliga skäl i vissa avseenden
  • ◦ Kvarstående i anställning i visst fall
  • ◦ Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist
  • ◦ Omställning i huvudavtalet
  • ◦ Omställningsstudiestöd och kompetensstöd
  • ◦ Andra nyheter inom det arbetsrättsliga området
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.
I seminarieavgiften ingår frukost, lunch och fika vid fysiskt deltagande.

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.