Nya regler om anställningsskydd 2022

Nya regler om anställningsskydd – Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Denna kurs behandlar ändringar i anställningsskyddslagen som träder i kraft den 30 juni 2022 och som ska tillämpas från 1 oktober 2022. Ändringarna bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet och har sin utgångspunkt i det s.k Januariavtalet som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna i januari 2019). Ändringarna är i enlighet med den principöverenskommelse som arbetsmarknadens parter på den privata arbetsmarknaden gjort en begäran om till regeringen. Det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd, se prop. 2021/22:176.

Förändringarna innebär bland annat att krav på saklig grund vid uppsägning ersätts av krav på sakliga skäl, utvidgad möjlighet till undantag vid turordning och att en anställning inte längre ska bestå under en tvist.

För den privata sektorn, arbetsgivare inom Svenskt Näringsliv, har två nya huvudavtal träffats med PTK respektive LO, som bland annat innehåller ytterligare avvikelser från sakliga skäl och turordningsreglerna. Huvudavtalen kommer börja tillämpas samtidigt som ändringarna i lag. Ändringarna i lag kommer gälla även för anställda i stat, kommun och region men har inte lett till några större förändringar i kollektivavtal.

Under kursen går vi igenom bakgrunden till lagändringarna med fokus på anställningsskyddet. Vi kommer också beskriva det nya huvudavtalet och den mån särskilda regler gäller för stat, kommuner och regioner med anledning av ändringarna. Vi jämför med gällande regler och den praxis som finns.

De förändringar som vi fokuserar på är

- heltid som norm för anställningsavtal

- allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning

- saklig grund ändras till sakliga skäl

- anställningen består inte under tvist

- ändring om allmänt skadestånd vid uppsägningar och avskedanden

- undantag från turordningen

- turordning när arbetstagares sysselsättning sänks, s. k. hyvling

- ändring av företrädesrätten

- ökad möjlighet till tillsvidareanställning hos kundföretag

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister, chefer, HR-personal och ombudsmän på både den privata och offentliga sidan.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
 • Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
 • Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Bakgrund, nya huvudavtal och ikraftträdande (Sara Kullgren)
  • Presentation av föreläsare och kursdeltagare
  • Bakgrund till förslagen
  • Arbetsmarknadens parter och trygghetsorganisationer
  • Nya huvudavtal
  • Ikraftträdande
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • En reformerad arbetsrätt – lagändringar (Kristina Ahlström)
  • Heltid norm för anställningsavtal
  • Allmän visstidsanställning ersätts av särskild
  • visstidsanställning
  • Saklig grund ändras till sakliga skäl
  • Anställningen består inte under tvist
  • Ändring om skadestånd
  • Undantag från turordningen
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • forts En reformerad arbetsrätt och övriga lagändringar (Kristina Ahlström)
  • Turordning när arbetstagares sysselsättning sänks, s. k.
  • hyvling
  • Ändring av företrädesrätten
  • Ökad möjlighet till tillsvidareanställning hos
  • kundföretag
  • Grundläggande omställnings- och kompetensstöd
  • En ny offentlig omställningsorganisation
  • Omställningsstudiestöd
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Anställningsskyddet i huvudavtalen (Sara Kullgren)
  • Sakliga skäl i vissa avseenden
  • Kvarstående i anställning i visst fall
  • Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist
  • Omställning i huvudavtalet
  • Omställningsstudiestöd och kompetensstöd
  • Andra nyheter inom det arbetsrättsliga området
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.