Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet

Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet

Frågor om diskriminering och likabehandling i arbetslivet får alltmer ökad rättslig betydelse i arbetslivet under såväl rekrytering som under arbetets utförande. Diskrimineringslagen har successivt utvidgats till fler diskrimineringsgrunder och former. Regler om aktiva åtgärder ställer högre krav på en verksamhets förebyggande arbete.

Under kursen går vi igenom diskrimineringslagen och aktuell praxis. Kursen avser att belysa de rättsliga krav som ställs på en verksamhet gällande diskrimineringsfrågor. Hur ska en arbetsgivare agera och hur ska diskriminering förebyggas och motverkas? Kursen belyser bland annat frågor om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet i förhållande till diskrimineringsrätten. Vilka krav kan till exempel ställas på en arbetsgivare att anpassa arbete eller ledighet? Ett särskilt fokus ägnas området sexuella trakasserier och de rättsliga krav som ställs på en arbetsgivares utrednings- och åtgärdsskyldighet.

Målgrupp

Kursen är till för dig som i ditt dagliga arbete kan ställas inför frågor som gäller diskriminering och likabehandling, antingen som ombud, chef eller med HR-ansvar

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Diskrimineringsgrunderna
 • Missgynnande och trakasserier
 • Sexuella trakasserier
 • Utrednings- och åtgärdsskyldigheten
 • Bevisbördan och rättegångsregler
 • Sanktioner
 • Nya regler om aktiva åtgärder
 • Aktuell praxis från bl.a. Arbetsdomstolen och EU-domstolen
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • "Kompetenta föreläsare, bra lokal, bra mat, jättetrevlig värdinna, bra material och åhörarkopior"
 • "Bra överblick med kopplingar till exempel från verkligheten. Bra med AD-domar etc. Pålästa och duktiga föreläsare"
 • "Mycket bra! Pedagogiskt och förklarande!"