Den nya visselblåsarlagen och yttrandefriheten i arbetslivet

Den nya visselblåsarlagen och yttrandefriheten i arbetslivet

En ny, betydligt utvidgad, visselblåsarlag gäller från december 2021. Den nya lagen är omfattande och baserar sig på ett EU-direktiv. Den innehåller tio kapitel med paragrafer. Företag och myndigheter med 50 eller fler arbetstagare blir bl.a. skyldiga att inrätta särskilda rapporteringskanaler och följa upp inkomna larm. Arbetstagare som slår larm får ett utvidgat skydd. Behandlingen av personuppgifter när man följer upp inkomna larm regleras. En tillsynsmyndighet, som har möjlighet att utfärda vitesförelägganden, ska se till att reglerna följs.

På kursen går vi igenom den nya visselblåsarlagen och vilka krav den ställer. Vi går också igenom vad som allmänt gäller om yttrandefriheten i arbetslivet. Vi berör bl.a. användningen av sociala medier, kritikrätten i arbetslivet, yttrandefrihetsskyddet och meddelarskyddet för privat och offentligt anställda och det extra skyddet för privatanställda i offentligt finansierad skola, vård och omsorg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister, chefer, HR-personal och ombudsmän på både den privata och offentliga sidan.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Genomgång av den nya visselblåsarlagen
 • Vilka krav ställs på arbetsgivare?
 • Vad krävs för att få ett skydd enligt lagen?
 • Vad gäller om den allmänna kritikrätten i arbetslivet?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Forsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

Allmän information
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Webbinarier sänds live och får ej spelas in.