Kontakta oss

Att utföra arbetsplatsutredningar

Att utföra arbetsplatsutredningar

De flesta arbetsgivare kommer förr eller senare att hantera personalärenden där utredningar kan behöva genomföras. Det kan till exempel röra sig om påstådd misskötsamhet eller anklagelser om diskriminering, trakasserier eller kränkningar på arbetsplatsen. Hur utredningen genomförs kan vara avgörande, till exempel för att säkerställa ett tillfredsställande resultat samt för att värna om de inblandade i utredningen.  

Den här kursen ger deltagarna vägledning, tips och kunskap för att hantera det svåra arbetet med att genomföra utredningar på arbetsplatsen och de många frågor som kan uppstå under utredningens gång. När måste utredningar genomföras? Vilka bör man tala med? Vilka skyldigheter har arbetsgivaren gentemot den person som utreds? Vilka rättigheter har de inblandade? Hur säkerställer man en rättssäker utgång?

Kursen tar avstamp i såväl arbetsrätten som närliggande regelverk inom arbetsmiljö och diskriminering. Kursen ger även praktiska och konkreta verktyg för utredningens genomförande, såväl ur legalt som personalpolitiskt perspektiv.
Efter kursen hoppas vi att du känner dig förtrogen med hur utredningar på arbetsplatsen går till, de svårigheter som kan uppkomma och hur man bäst hanterar dessa.

Målgrupp

Kursen passar den som vill kunna genomföra utredningar på arbetsplatsen eller lära sig mer om hur utredningar går till, t.ex. skyddsombud, HR-personal eller chefer. Kursen passar även jurister eller advokater som kan få uppdrag att genomföra utredningar för arbetsgivares räkning.

 • Kursprogram
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledning
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas