Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

På den offentliga sektorn gäller speciella regler som har betydelse för anställningen och hur myndigheten kan agera i förhållande till de anställda. I denna fördjupningskurs går vi igenom de särskilda reglerna om bisysslor, sekretess och integritetsskydd samt möjligheterna att arbeta med etiska riktlinjer i offentlig sektor. 

Syftet med kursen är att ge en fördjupning i några arbetsrättsliga frågor med speciella krav inom offentlig sektor. Vi redogör för aktuella författningar samt hur dessa ska tillämpas. Nyheter och aktuella frågor inom området behandlas också. 

 

Målgrupp

Personalchefer, chefer och fackliga förtroendemän som är verksamma i offentlig sektor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Begränsningar för anställda på deras fritid
 • Förtroendeskadliga och arbetshindrande bisysslor
 • Brott utanför arbetstiden kan leda till uppsägning
 • Uppgifter som omfattas av sekretess inom personalområdet
 • Vem som kan begär att få se offentliga handlingar
 • Personalansvarsnämnd vid uppsägning och avsked inom staten
 • Offentlighet och sekretess för dokument i uppsägnings- och avskedsärenden samt utvecklingssamtal
 • Loggning och personuppgiftslagen
 • När loggar kan användas för att kontrollera arbetstid
 • Behov av läkare eller drogtest
 • Eftersökning av låsta kontorsrum och skrivbordslådor
 • Hur arbetstagare får använda arbetsgivarens utrustning privat
 • Arbetsgivares krav på arbetstagarens uppförande utanför arbetsplatsen
 • Vägledning vid framtagning av riktlinjer för uppförande
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Bisysslor och brott på fritiden (Sören Öman)
  • Begränsningar för anställda på deras fritid Förtroendeskadliga och arbetshindrande bisysslor
  • När brott utanför arbetstiden kan leda till uppsägning
 • 10.30
  • Fika
 • 10.45
  • Sekretess inom personalområdet och handläggning av uppsägning eller avsked (Kristina Ahlström)
  • Uppgifter som kan omfattas av sekretess inom personalområdet
  • Dokumentation vid utvecklingssamtal
  • Offentlighet och sekretess för dokument i uppsägnings- och avskedsärenden
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Loggning och annan kontroll av anställda (Sören Öman)
  • Loggning av personuppgifter
  • När logg kan användas för att kontrollera arbetstid
  • Behov av läkarundersökning eller drogtest
  • Eftersökning av låsta kontorsrum och skrivbordslådor
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Juridik om etiska frågor och PAN inom staten (Kristina Ahlström)
  • Särskilda regler om personalansvarsnämnd vid uppsägning och avsked inom staten
  • När arbetstagare får använda arbetsgivarens utrustning privat Arbetsgivarens krav på arbetstagarens uppförande utanför arbetsplatsen
  • Vägledning för framtagning av etiska riktlinjer för uppförande
 • 16.00
  • Kursen summeras och avslutas
Deltagarna tycker
 • "Två av Sveriges mest kunniga föreläsare som utbildare!"
 • "Många intressanta frågor och bra exempel på praxis."
 • "Båda föreläsarna var skickliga, väl förberedda, tydliga och trevliga."
 • "Jättebra! Mycket kunnigt, sympatiskt och professionellt genomfört."