Hem

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

På den offentliga sektorn gäller speciella regler som har betydelse för anställningen och hur myndigheten kan agera i förhållande till de anställda. I denna fördjupningskurs går vi igenom de särskilda reglerna om bisysslor, sekretess och integritetsskydd samt möjligheterna att arbeta med etiska riktlinjer i offentlig sektor. 

Syftet med kursen är att ge en fördjupning i några arbetsrättsliga frågor med speciella krav inom offentlig sektor. Vi redogör för aktuella författningar samt hur dessa ska tillämpas. Nyheter och aktuella frågor inom området behandlas också. 

 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Begränsningar för anställda på deras fritid
 • Förtroendeskadliga och arbetshindrande bisysslor
 • Brott utanför arbetstiden kan leda till uppsägning
 • Uppgifter som omfattas av sekretess inom personalområdet
 • Vem som kan begär att få se offentliga handlingar
 • Personalansvarsnämnd vid uppsägning och avsked inom staten
 • Offentlighet och sekretess för dokument i uppsägnings- och avskedsärenden samt utvecklingssamtal
 • Loggning och personuppgiftslagen
 • När loggar kan användas för att kontrollera arbetstid
 • Behov av läkare eller drogtest
 • Eftersökning av låsta kontorsrum och skrivbordslådor
 • Hur arbetstagare får använda arbetsgivarens utrustning privat
 • Arbetsgivares krav på arbetstagarens uppförande utanför arbetsplatsen
 • Vägledning vid framtagning av riktlinjer för uppförande
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Bisysslor och brott på fritiden (Sören Öman)
  • Begränsningar för anställda på deras fritid Förtroendeskadliga och arbetshindrande bisysslor
  • När brott utanför arbetstiden kan leda till uppsägning
 • 10.30
  • Fika
 • 10.45
  • Sekretess inom personalområdet och handläggning av uppsägning eller avsked (Kristina Ahlström)
  • Uppgifter som kan omfattas av sekretess inom personalområdet
  • Dokumentation vid utvecklingssamtal
  • Offentlighet och sekretess för dokument i uppsägnings- och avskedsärenden
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Loggning och annan kontroll av anställda (Sören Öman)
  • Loggning av personuppgifter
  • När logg kan användas för att kontrollera arbetstid
  • Behov av läkarundersökning eller drogtest
  • Eftersökning av låsta kontorsrum och skrivbordslådor
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Juridik om etiska frågor och PAN inom staten (Kristina Ahlström)
  • Särskilda regler om personalansvarsnämnd vid uppsägning och avsked inom staten
  • När arbetstagare får använda arbetsgivarens utrustning privat Arbetsgivarens krav på arbetstagarens uppförande utanför arbetsplatsen
  • Vägledning för framtagning av etiska riktlinjer för uppförande
 • 16.00
  • Kursen summeras och avslutas
 • "Två av Sveriges mest kunniga föreläsare som utbildare!"
 • "Många intressanta frågor och bra exempel på praxis."
 • "Båda föreläsarna var skickliga, väl förberedda, tydliga och trevliga."
 • "Jättebra! Mycket kunnigt, sympatiskt och professionellt genomfört."

Anmälan till kurs

 • 24 oktober 2019

  Kl 09.00-16.00

 • Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6