Hem

Arbetsrätt och migrationsrätt

Arbetsrätt och migrationsrätt

Arbetskraftsinvandring har diskuterats intensivt de senaste åren, både i Sverige och övriga Europa. Sådan invandring har setts som positiv för företagens konkurrenskraft och för att möta bristen på arbetskraft inom vissa sektorer. Sedan en arbetsgivarstyrd modell för arbetskraftsinvandring med lika villkor för olika kategorier arbetstagare infördes i Sverige 2008 har missbruk påvisats och debatterats.

En rad kontrollåtgärder och sanktioner har införts för att förhindra utnyttjande. Införandet av EU-direktiv för särskilda kategorier har samtidigt gjort reglerna komplicerade och svåröverskådliga.

Till detta hör reglerna om så kallade Blåkort för högkvalificerad anställning, företagsinterna förflyttningar (ICT) och om säsongsanställning.  Syftet med ICT-direktivet (2014/66/EU) är främst att underlätta företagsintern förflyttning inom unionen och att minska den administrativa bördan i samband med arbete i flera medlemsstater. Säsongsanställningsdirektivets syfte är att tillförsäkra säsongsarbetare anständiga arbets- och bostadsförhållanden och samtidigt att förhindra att de stannar kvar i landet.

Några frågor som berörs är:
- Vem måste ha arbetstillstånd för att arbeta i Sverige och vilka är undantagna från det kravet?
- Hur skiljer sig reglerna för särskilda kategorier från huvudreglerna?
- Vem kan få ”Blåkort”, tillstånd för företagsintern förflyttning respektive säsongsanställning?
- Vilka villkor? Vilka effekter kan de särskilda reglerna tänkas få?

Några kategorier arbetstagare som har särskilda villkor och som behandlas under kursen är:
- Asylsökande
- Gästforskare
- Säsongsarbetare
- Studenter
- Högkvalificerade
- Företagsinternt förflyttade arbetstagare
- Familjemedlemmar

 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Internationella konventioner och EU-direktiv om arbetsmigration
 • Vem måste ha arbetstillstånd för att arbeta i Sverige och vilka är undantagna från det kravet?
 • Asylsökandes rätt att arbeta
 • Arbetstillstånd enligt 2008 års regler - arbetsgivarstyrd i stället för myndighetsstyrd arbetskraftsinvandring
 • Vad innebär Unionsföreträdet till lediga platser i Sverige?
 • Vilka anställningsvillkor krävs för arbetstillstånd enligt de allmänna reglerna? Vilken roll spelar de fackliga organisationerna i processen?
 • Under vilka förutsättningar kan arbetstillstånd leda till permanent uppehållstillstånd?
 • Vilka straff och andra sanktioner kan drabba arbetstagare respektive arbetsgivare som inte följer reglerna om arbetstillstånd?
 • Vilka krav ställs på arbetstagare för att få så kallat Blåkort, för tillstånd för företagsintern förflyttning eller för säsongsanställning?
 • Vilka möjligheter finns till förlängning av olika typer av tillstånd?
 • Vilka möjligheter har arbetskraftsinvandrares familjemedlemmars att följa med till Sverige?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Allmän inledning
  • Migrationsrätt – arbetsrätt.
  • Vem måste ha arbetstillstånd och vem är undantagen från kravet på tillstånd?
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Arbetstillstånd enligt 2008 års regler, de svenska huvudreglerna.
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Skärpning av reglerna för arbetstillstånd - kontroller, sanktioner och återkallande.
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Särskilda regler för vissa kategorier arbetstagare – högkvalificerade, företagsinterna förflyttningar respektive säsongsanställda.
 • 16.30
  • Kursen avslutas