Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Inom den offentliga sektorn finns flera regler som har betydelse för anställningen och hur myndigheterna som arbetsgivare kan agera i förhållande till de anställda. Statliga myndigheter, kommuner och regioner, tidigare landsting måste i vissa fall följa andra regler än vad privata arbetsgivare måste göra. I denna kurs går vi igenom de grundläggande skillnaderna mellan offentlig och privat sektor. De flesta särskiljande reglerna gäller för statliga myndigheter men flera av dessa regler gäller även för kommuner och regioner, tidigare landsting.

Förvaltningsrättsliga inslag vid rekrytering och möjligheterna att överklaga ett anställningsbeslut av en statlig myndighet redovisas. Vad som utgör grund för disciplinpåföljd, uppsägning och avsked behandlas liksom vad arbetsgivarrollen innebär för en myndighet.

Grundläggande bestämmelser om offentlighet och sekretess behandlas, kort om medbestämmandefrågor och vad som gäller för en arbetstagares yttrandefrihet och meddelarfrihet vid en myndighet.

Syftet med kursen är att ge en grundläggande genomgång av de särskiljande bestämmelser som finns  inom offentlig sektor. Både viktiga författningar och avtal behandlas samt hur dessa ska tillämpas. Nyheter och aktuella frågor inom området behandlas också. 

Kursledare är Kristina Ahlström, advokat, och Sara Kullgren, chefsjurist på Ledarna, båda med lång erfarenhet av arbetsrätt och chefsrelaterade frågor i offentlig sektor. Kristina från framför allt statliga myndigheter och Sara från den kommunala sektorn.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef eller har någon form av arbetsledande roll inom den offentliga sektorn.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Anställningens början och utveckling
 • Anställningsavtalets innehåll och utveckling
 • Förvaltningsrättsliga inslag vid anställning
 • Tidsbegränsade anställningar
 • Förändring av anställningens innehåll
 • Problem med medarbetare
 • Vad utgör grund för disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked?
 • Vad gäller vid misskötsamhet, samarbetssvårigheter, illojalitet, sjukdom och arbetstagares oförmåga att klara arbetsuppgifter?
 • Arbetsgivarrollen
 • Vad innebär kraven på arbetsgivaren om tydlighet, konsekvens och dokumentation?
 • Hur ska chefen förhålla sig till medarbetaren när det är problem?
 • MBL-förhandlingar
 • Sociala medier
 • Arbetstagares yttrandefrihet och meddelarfrihet
 • Vad kan arbetsgivaren begära av arbetstagaren när det gäller att i arbetet använda sociala medier?
 • Vilka inskränkningar i privat utnyttjande av sociala medier kan arbetsgivaren kräva av en arbetstagare?
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Anställningens början och utveckling
  • Anställningsavtalets innehåll och utveckling
  • Förvaltningsrättsliga inslag vid anställning
  • Tidsbegränsade anställningar
  • Förändring av anställningens innehåll
 • 10.40
  • Fika
 • 10.50
  • Vad utgör grund för disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked?
  • Vad gäller vid misskötsamhet, samarbetssvårigheter, illojalitet, sjukdom och arbetstagares oförmåga att klara arbetsuppgifter?
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Arbetsgivarrollen
  • Vad innebär kraven på arbetsgivaren om tydlighet, konsekvens och dokumentation?
  • Vad är offentligt och vad omfattas av sekretess?
  • Hur ska chefen förhålla sig till medarbetaren som missköter sitt arbete?
  • MBL-förhandlingar
 • 15.15
  • Fika
 • 15.30
  • Arbetstagares yttrandefrihet och meddelarfrihet
  • Vad kan arbetsgivaren begära av arbetstagaren när det gäller användande av sociala medier?
  • Djupdykning i aktuellt rättsfall
 • 16.45
  • Uppsummering och utvärdering
 • 17.00
  • Kursen avslutas
Deltagarna tycker
 • ”Bra pedagogiskt upplägg, levde upp till mina förväntningar om att vara översiktlig men grundlig i delar som väldigt intressanta.”
 • ”Välmeriterade, kunniga, trovärdiga föreläsare. Vi fick möjlighet att ställa frågor och diskutera vardagliga dilemman, det uppskattas.”
 • ”Omfattande, berörde intressanta och aktuella frågor. Bra upplägg med genomgång, bikupor och tid för frågor.”
 • ”Proffsiga föreläsare, aktuella ämnen, trevliga lokaler och god fika. Ser framemot fler kurser.”
 • "Handfasta råd som jag kommer att ha nytta av i min dagliga verksamhet."
 • "Bra nivå som gav mig en plattform att stå på och ett material som jag kan gå tillbaka till vid behov."