Arbetsmiljödagen

Arbetsmiljödagen

Har du personalansvar, arbetar med HR eller är ombudsman och behöver förbättra dina kunskaper inom arbetsmiljö?

Det krävs god förståelse och goda kunskaper i arbetsmiljö för att du med personalansvar ska arbeta rätt med arbetsmiljöfrågor. Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i praktisk arbetsmiljö, du lär dig använda regler och checklistor samt hur du ska agera i olika situationer på arbetet. Arbetsmiljödagen kommer att ge dig grunden för att själv arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Du kommer få checklistor, mallar och vägledning som du kommer kunna använda i ditt arbete.

Målgrupp

Arbetsgivare, ombudsmän och övriga som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med dessa frågor.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Vad är fysisk och psykosocial arbetsmiljö?
 • Den nya arbetsmiljöföreskriften ”organisatorisk och social arbetsmiljö”
 • Hur man ska arbeta med arbetsmiljö på arbetsplatser
 • Organisation, roller och ansvar
 • Stress
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – från start till praktiskt arbete
 • Hälsa, sjukdom och rehabilitering
 • Kränkningar, konflikter och mobbning
 • Checklistor
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursstart
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas