Hem

Kurser i straffrätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Straffrätten är en del av den offentliga rätten och handlar således om offentligrättslig maktutövning. Straffrätten behandlar förhållandet mellan staten och individer på just området för brott och straff. Straffrätten fastställer de handlingar som är kriminaliserade och vilka straff eller andra brottspåföljder som kan utdömas. Att begå ett brott kan leda till både skadeståndsansvar och straffrättsligt ansvar.

De senaste åren har straffbedömningen ändrats gällande narkotikabrotten. I vår kurs Narkotikamål i praktiken reder vi ut begreppen om preparaten och beskriver rättsprocessen i narkotikamål. Den senaste narkotikapraxisen påverkar allt från hur utredningen bedrivs till förhör och vittnesmål. En mer nyanserad bedömning ger utrymme för fler omständigheter att ta i beaktande.

Korruption är ett komplext ämne, inom vilket det ständigt pågår en diskussion kring mutor och maktmissbruk. Korruption hanteras huvudsakligen i brottsbalken. Lagen reglerar bland annat vad som räknas som tagande respektive givande av muta, vilket är en form av korruption. I vår kurs Antikorruption ges svar på hur korruptionen påverkar, hur man bäst förebygger korruptionsrisker och hanterar kriser när det uppstår misstanke om korruption.

Den som utsatts för brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde, vilken utses av tingsrätten. Att vara målsägandebiträde är ett omfattande och inte helt okomplicerat uppdrag som bland annat kräver goda kunskaper i straff- och processrätt samt i skadeståndsfrågor. Vår kurs Målsägandets roll och uppdrag vänder sig till dig som redan åtar sig uppdrag som målsägandebiträde eller planerar att göra det.

Den som är misstänkt för ett allvarligt brott eller har anhållits har alltid rätt till en offentlig försvarare. Beroende på omständigheterna i fallet kan den misstänkte även i andra fall ha rätt till offentlig försvarare. Den som åtar sig ett uppdrag som offentlig försvarare har att utföra uppdraget med en kvalité som säkerställer den misstänktes rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europeiska konventionen. I vår kurs Försvararens uppdrag ges kunskaper för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven.

  • Kommande kurser
  • Nya kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
18 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
24 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
2 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
5 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
4 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
5 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
3 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
46 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i straffrätt
7 kommande kurser

Kurser i tillsyn
12 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Skatterätt
2 kommande kurser

Dessutom har vi...
13 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal