Hem

Kurser i sak- och obeståndsrätt

Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar. Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Sakrätt är en juridisk term som innefattar ett rättsförhållande eller avtalsförhållande som berör tredje man. Som en följd av detta råder inte som i allmänhet full avtalsfrihet utan olika bestämmelser kan uppställas till skydd för tredje mans intressen. Som rättsområde är sakrätten den delen av förmögenhetsrätten som behandlar rättigheterna i egendom samt de frågor som har att göra med tredje mans rätt till samma egendom.

Obeståndsrätten eller insolvensrätten inrymmer i princip alla frågor som uppkommer vid betalningsproblem och de vanligaste alternativen är företagsrekonstruktion eller konkurs. Ordet insolvens syftar till en situation då någon är på obestånd, alltså då någon inte betala dina skulder. Detta omfattar såväl enskilda individer som företag. Centrala lagar inom detta område är framförallt konkurslagen, lag om företagsrekonstruktion och skuldsaneringslagen. Obestånds- och insolvensrätten inrymmer även hur ekonomiska svårigheter ska undvikas.

Fakultetskurser håller kurser i sakrätt och obeståndsrätt. Kursen Insolvensrättsliga praktikfall behandlar sakrättsliga-, rekonstruktionsrättsliga- och konkursrättsliga frågor och problem. Kursen behandlar genomgående tillämpningsfrågor som aktualiseras i företagsrekonstruktioner och konkurser. Kursen är på en avancerad nivå och syftar till fördjupad diskussion och insikt i materiella insolvensrättsliga frågor. 

Kursen Företagsobligationer – om marknaden, kreditrisken och dokumentationen beskriver centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik. Gällande insolvensfrågor behandlas särskilt konflikten mellan obligations- och aktieägare.

  • Kommande kurser
  • Ej schemalagda kurser
Kurser i arbetsrätt
14 kommande kurser

Kurser i avtals- och bolagsrätt
27 kommande kurser

Kurser i bank- och finansmarknadsrätt
4 kommande kurser

Kurser i entreprenad- och fastighetsrätt
5 kommande kurser

Kurser i europarätt
11 kommande kurser

Kurser i familjerätt
7 kommande kurser

Kurser i immaterialrätt
10 kommande kurser

Kurser i IT-rätt
10 kommande kurser

Kurser i migrationsrätt
2 kommande kurser

Kurser i miljörätt
4 kommande kurser

Kurser i offentlig rätt
44 kommande kurser

Kurser i processrätt
22 kommande kurser

Kurser i sak- och obeståndsrätt
1 kommande kurs

Kurser i skatterätt
2 kommande kurser

Kurser i straffrätt
8 kommande kurser

Kurser i tillsyn
13 kommande kurser

Kurser i offentlig upphandling
4 kommande kurser

Dessutom har vi...
9 kommande kurser

Funckens gränd 1
Kurslokal

Fem små hus
Kurslokal