Julia DeMarinis Giddings

Julia DeMarinis Giddings arbetar sedan 2017 som processförare vid Diskrimineringsombudsmannen, där hon företräder myndigheten i tvistemål rörande diskriminering i Arbetsdomstolen och allmän domstol. Hon är specialiserad inom arbetsrätt, tvistlösning och diskrimineringslagstiftning och har arbetat inom såväl privat som offentlig sektor. Hon började sin juridiska karriär 2008 som biträdande jurist på Advokatfirman Nilsson & Co.

Julia är tingsmeriterad och 2013 blev hon ledamot av Advokatsamfundet. 2014 anställdes Julia som Associate General Counsel vid Nasdaq i Stockholm och var koncernens arbetsrättsjurist för EMEA-regionen. Hon tog sin jur.kand. vid Uppsala universitet och har studerat EU-rätt vid Katholieke Universiteit i Leuven, Belgien.

Titel

Processförare

Arbetsgivare

Diskrimineringsombudsmannen

Specialområde

Arbetsrätt, tvistlösning och diskrimineringslagstiftning

Adamsson, Johan
Statsstöd
Ahlgren, Max
Straff- och processrätt
Ahlinder, Elisabeth
Allmän och speciell fastighetsrätt
Andersson, Charlotte
Fastighetsrätt
Andersson, Per
Förvaltningsrätt
Andersson, Simon
Migrationsrätt
Backlund, Helena
Brottmål, ekonomisk familjerätt inkl. uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman, socialmål
Bengtsson, Suzanne
Tobaksexpert
Bill, Elisabeth
Medierätt och immaterialrätt
Björklund, Anna
Brottmål, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt socialrätt
Björkman Possne, Oscar
Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt
Broddare, Meta
Medling och förhandling
Brodén, Carl
Finans
Brolin, Thore
Processrätt
Brown, Louise
Anti-korruption
Bylander, Eric
Processrätt och retorik
Carlander, Jakob
Psykoterapi
Cegrell Karlander , Isa
Processrätt
Dahlqvist, Andreas
IT-rätt
Dane, Louise
Migrationsrätt, barnrätt
Dawody Nylén , Hevi
Migrationsrätt och mänskliga rättigheter
del Sante, Naiti
Arbetsrätt
DeMarinis Giddings, Julia
Arbetsrätt, tvistlösning och diskrimineringslagstiftning
D'Oliwa, Louise
Kommersiell hyresrätt och arbetsrätt
E Samuelson, Per
Brottmål och förhörsteknik
Edström, Jerker
Immaterialrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt, musikjuridik.
Eklund, Elisabeth
Konkurrensrätt, statsstöd och anti-korruption
Englesson, Rolf
Miljötillsyn, politik, kommunal styrning och ledning
Engstedt, Robert
Anti-korruption och brottmål
Eriksson, Lars
Motorfordonsförsäkring
Eriksson, Magnus
Processrätt
Fahlén Godö , Emil
Konkurrensrätt
Fatahian, Golshanak
EU-rätt och processrätt
Ficks, Erik
Immaterialrätt och tvister om företagshemligheter
Forsström, Ann-Louise
Klarspråk och myndighetstexter
Frick, Georg
Praktisk arbetsrätt
Gentele, Oskar
Processuell preklusion
Gleiss Wilborg, Fanny
Processrätt
Granhag, Pär-Anders
Rättspsykologi
Gullans Wiklund, Annika
EU-rätt, konkurrens- och statsstödsrätt
Hager, Richard
Allmän fastighetsrätt, värderingsrätt, hyresrätt
Haldesten, Janne
Incidentutredning och skydd av samhällsviktig infrastruktur
Hanqvist, Dan
Affärsjuridik
Hanson, Sandra
Marknadsföringsrätt och immaterialrätt med särskilt fokus på regelverket kring spel
Hellner, Michael
Internationell privat- och processrätt
Hellstadius, Åsa
Civilrätt (immaterialrätt)
Hempel, Emilia
Immaterialrätt, medierätt och tvistelösning
Herzfeld Olsson, Petra
Civilrätt, internationell arbetsrätt
Holmgård, Lars
Processrätt och familjerätt
Hybbinette, Christian
Kommersiella avtal, tvistelösning och process
Håkansson, Anne
Artificiell Intelligens
Höök, Johan
Offentlig rätt
Jansson, Gustav
Betaltjänster
Johansson, Jesper
Finansrätt, skatterätt
Kindström Dahlin, Moa
Psykiatrirätt och tvångsvård
Klamberg, Mark
Internationell straffprocessrätt och folkrätt
Kronblad, Charlotta
Digitalisering av juristbranschen – nya affärsmodeller och organisationsformer
Kronkvist , Ola
Förhörsmetoder med fokus på polisförhör med misstänkta och tillförlitlighetsbedömningar
Källfelt, Emelie
Sexuella övergrepp mot barn och komplex it-brottslighet.
Lagerbielke, Johan
Förhandling
Landeman, Louis
Bank och finans
Larfeldt Alvén , Agnes
Miljörätt och vattenrätt
Larsberger, Olof
Kommersiell tvistlösning och offentlig upphandling
Leviner, Pernilla
Barnrätt och socialrätt
Ljungdahl, Lena
Narkotikabrott och Systematiskt säkerhetsarbete
Ljungqvist, Erik
Kommersiella hyres- och arrendeavtal
Lundberg, Emilia
Skiljeförfaranderätt och tvistemålsprocess
Magnusson Sjöberg, Cecilia
Rättsinformatik
Mattsson, Mats
Ekobrott
Modin, Ia
Kommersiell avtalsrätt
Nerep, Erik
Svensk- och internationell handelsrätt
Nilsson, Mattias
Entreprenadrätt och skiljemannarätt
Nilsson Eldrimner, Gert
Medling och tvistlösning
Nordenberg, Dan
Affärsjuridik, obeståndsrätt och hästjuridik
Nordklint, Caroline
Skatterätt, processrätt
Norrman, Erik
Intervjumetodik
Nyblæus, Pia
Allmän affärsjuridik med särskilt inriktning mot arbetsrätt samt tvistelösning
Olsson, Gunilla
Familjerätt
Olsson Lilja, Henrik
Straff- och processrätt
Ondrasek Olofsson, Lynda
Offentlig upphandling
Papadopoulou Skarp, Frantzeska
Immaterialrätt, marknadsrätt, patenträtt och arbetsrätt
Pauli, Mikael
Processrätt och marknadsföringsrätt
Perhard, Lars
IT-rätt
Phalén, Natali
Anti-korruption
Radetzki, Marcus
Försäkrings- och skadeståndsrätt
Ribbing , Michaela
Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt
Rogalska Hedlund, Anna
Fri- och rättighetsjuridik
Rubenson, Stefan
Miljörätt
Runesson, Cecilia
Familjerätt
Sande, Peter
Immaterialrätt och marknadsrätt
Sandström, Lena
Offentlig rätt, förvaltningsrätt
Sarvik, Johan
Familjerätt
Schüldt, Johan
Ekonomisk familjerätt
Sinander, Erik
Internationell privaträtt och arbetsrätt
Skånsberg, Björn
Straff- och processrätt
Stenman, Göran
Miljörätt
Strand, Anton
Straff- och processrätt
Sundberg, Patrik
Upphovsrätt
Sundstrand, Andrea
Offentlig upphandling
Suomalainen, David
Blockchain, AI, digitala identiteter och eIDAS-fördordningen
Svenning, Margaretha
Tillsyn och miljörätt
Söderberg, Johan
LOU, offentlig upphandling
Terfelt, Johan
Konsumentskydd/ Consumer Protection
Tholse Rogmark, Cecilia
Affärsjuridik, immaterialrätt och Equine Law
Tingström, Katarina
Krishantering & yrkeshandledning
Wainikka, Christina
Designrätt
Wallén, Malen
Förvaltningsrätt
Welander Wadström, Jenny
Arbetsrätt
Wennerström, Annika
IT-relaterad brottslighet och sexuella övergrepp mot barn
Wessman, Richard
Immaterialrätt
Wessner, Daniel
Capital Markets
Westman, Daniel
IT-rätt
Westman, Per
Affärsjuridik, tvistelösning
Widebeck, Magnus
Processrätt
Åhman, Karin
Konstitutionell rätt med inriktning mot rättighetsskydd
Öman, Sören
Arbetsrätt
Örnberg, Åsa
Kommunalrätt