Hem

Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig och kommunal myndighetsutövning

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet, fastslår redan grundlagen.

Principer som kan vara nog så svåra att bevaka i en pressad och föränderlig värld när t.ex. miljökrav ställs mot hotade arbetstillfällen, när akuta politiska beslut ställs mot förvaltningsrättsliga principer.

Principer som ska vara vägledande för både myndighetsutövare och politiker.

Statliga och kommunala myndigheters rättsliga befogenheter ger dem makt som felaktigt använd kan äventyra rättssäkerhet och människors värde. För att motverka detta är också myndighetsutövningen kringgärdad av ett omfattande regelverk, vilket i sin tur kräver att myndigheternas uppgifter delegeras till personer som har tillräcklig rättsmedveten kompetens att genomföra dem.

Denna kurs riktar sin uppmärksamhet till just rättssäkerheten i myndighetsutövningen och ger samtidigt tillfällen att redovisa och diskutera konkreta exempel. 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Byråkratins historia
 • Vad är rättssäkerhet?
 • Offentliga organisationer och deras beslutskultur
 • Organisationsprincip, politik och myndighetsutövning under lagarna
 • Samhällets regelhierarki ur ett förvaltningsperspektiv och vår förvaltningslag
 • Särskilda förvaltningsfrågor för handläggare och beslutande
 • Tillsyn och överprövning av förvaltningsbeslut
 • Om konsten att arbeta inom en politiskt styrd organisation – praktiskt om myndighetsvardag och myndighetspolitik
 • Känsliga ärenden – om jäv och korruption i stora och små myndighetsorganisationer
 • Framtiden – tilltro eller förakt
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen slutas

Anmälan till kurs

 • 25 maj 2018

  Kl 09.30-16.30

 • Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig och kommunal myndighetsutövning

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 200 kr inklusive frukost, lunch, kaffe och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar med statlig tillsyn på myndigheter eller inom ramen för kommunernas bemyndigande att utföra statlig tillsyn samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper inom området.

Läs även om

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Tillsynens rättsliga fas

Offentlighet och sekretess

Allmän förvaltningsrätt

Allmän förvaltningsrätt – fördjupningsdel