Hem

Kurs i offentlighet och sekretess

Kurs i offentlighet och sekretess

Ett av särdragen för den svenska förvaltningsmodellen är att den offentliga verksamheten ska – så långt som möjligt - bedrivas i öppna former. I kursen studeras offentlighetsprincipen och särskilt myndigheters skyldighet att lämna ut allmänna handlingar. Vissa uppgifter hos en myndighet kan emellertid vara sekretessreglerade och sekretessbelagda uppgifter ska myndigheten inte lämna ut. Anställda på en myndighet måste alltså vara förtrogna med såväl reglerna om myndigheters informationsskyldighet som reglerna om sekretess.

 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Myndigheternas informationsskyldighet
 • Offentlighetsprincipen
 • Allmänna handlingar
 • Vad är en allmän handling?
 • När blir en handling allmän?
 • Hur ska handlingar lämnas ut?
 • Dokumentationsplikt och andra regler som förstärker skyddet för allmänna handlingar
 • Vad är sekretess
 • Förhållandet mellan TF 2 kap och OSL
 • Sekretessreglers uppbyggnad
 • Meddelarfrihet
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "Utmärkt! Pedagogiskt, systematiskt och väl förberett. En tydlig röd tråd och väl förankrad mot det bifogade materialet. Mycket bra uppblandat med uppgifter i föreläsningen vilket medförde att det var lättare att hålla skärpan och intresset, i alla fall hos mig. 6/5 möjliga stjärnor"
 • "Bra föreläsare. Väldigt hög nivå på frukost, lunch, fika mm"
 • "Mycket bra föreläsare, pedagogisk."

Anmälan till kurs

 • 5 mars 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Kurs i offentlighet och sekretess

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  5 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar med statlig tillsyn på myndigheter eller inom ramen för kommunernas bemyndigande att utföra statlig tillsyn samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper om offentlighet och sekretess.

Läs även om

Kurs i Allmän förvaltningsrätt

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Tillsynens rättsliga fas

Statsrätt och rollen som statsanställd

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Föreskrifter och konsekvensutredning