Hem

Kurs i Allmän förvaltningsrätt

Kurs i Allmän förvaltningsrätt

Det ställs höga krav på att myndigheter ska tillämpa gällande lagstiftning korrekt och likformigt. För att ge en grundläggande struktur för kontakter mellan myndigheter och enskilda finns en förvaltningslag som bl.a. anger en minimistandard för hur ärenden ska handläggas. Den första juli 2018 trädde en ny förvaltningslag ikraft som syftar till att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet. Kursen behandlar främst de allmänna reglerna för handläggning av ärenden och beslutsfattande och de nyheter som den nya förvaltningslagen innebär.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Den svenska förvaltningsmodellen
 • Offentligrättsliga principer
 • Tjänstemannarollen
 • Förvaltningslagen
 • Service, allmänna krav på handläggning o.s.v
 • Handläggningsregler
 • Beslutsfattande och besluts rättsverkningar
 • Hur kan myndigheters beslut angripas?
 • Nyheter i den nya förvaltningslagen
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "Fantastisk, bra pedagogik, sakkunnig, brinnande för ämnet."
 • "Mycket kompetent och kändes bred vilket jag uppskattar då jag arbetar inom off. sektor och använder förvaltningsrätt dagligen i mitt arbete. För mig var det en uppfräschning och bra att nya lagen togs upp"
 • "Väldigt bra och kunnig! Förklarade väldigt tydligt och grundläggande! Lätt att följa!"
 • "Fina lokaler och engagerad och kunnig föreläsare, skönt med blandning föreläsning/uppgifter, trevlig mat"
 • "Föreläsaren, lokalen och servicen. Lärorikt och trevligt med andra ord"

Anmälan till kurs

 • 5 februari 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Kurs i Allmän förvaltningsrätt

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  5 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt.

Läs även om

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Kurs i offentlighet och sekretess

Statsrätt och rollen som statsanställd