Hem

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor – förberedelse

Förberedelse inför förhandling är förhandlingens absolut viktigaste del och den det slarvas mest med. Genom att göra en ordentlig förberedelse har man ett enormt övertag. Motparten har med hög sannolikhet inte gjort en systematisk analys och en förhandlingsförberedelse.

Det man generellt kan säga om mänskliga beteenden är att vi tenderar att bete oss på samma sätt oavsett kontext. Hur beter man sig för att så säkert som möjligt nå ett så bra resultat som möjligt?

Under den första kursdagen kommer fokus att ligga på förberedelse inför förhandling och fördelande förhandlingar. En allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm. Under dagen får du träna dig på förberedelse utifrån den allmänna förberedelsemodellen. Även de nya rönen inom förhandlingsforskningen och hur de nya kunskaperna kan användas praktiskt kommer att gås igenom.

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor – förhandling är en fortsättning på del I. Kurserna är oberoende av varandra och det är därför möjligt att gå kurserna i den ordning som önskas.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Praktikfall
 • Problemlösande förhandlingar
 • Kommunikationsprocessen i förhandlingar
 • Organisation av förhandlingsteamet
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Frukost och registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar inom offentlig sektor och som behöver utöka sina kunskaper i förhandlingsteknik.

Läs även om

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

Förhandlingsteknik för anställda inom offentlig sektor – förhandling