Hem

En modern och rättssäker förvaltning – kurs i den nya förvaltningslagen

En modern och rättssäker förvaltning – kurs i den nya förvaltningslagen

Myndigheterna utgör viktiga beståndsdelar i rättsstaten. Dess främsta regelverk är förvaltningslagen och dess främsta ledstjärna legalitetsprincipen. Nuvarande förvaltningslag har haft sina brister, som i vissa fall öppnat upp för osäkerhet och en svagare rättstillämpning.

En ny förvaltningslag, ”en modern och rättssäker förvaltning”, ersatte den 1 juli 2018 den tidigare lagen. Den nya förvaltningslagen innehåller både förstärkt rättssäkerhet och nytänkande i många avseenden och svarar på många sätt upp till den kritik som framförts gentemot den nuvarande lagstiftningen. 

Bl.a. stärks parts ställning gentemot myndighet genom bättre information och beslutsmotivering, samt parts möjlighet att väcka dröjsmålstalan. Myndigheternas utredningsansvar och regler för hur ett ärende inleds skärps upp, liksom uttryckliga bestämmelser för när ett beslut får ändras och överklagas. De exekutiva undantagen för Kronofogdemyndigheten i den äldre förvaltningslagen upphör helt i den nya lagstiftningen, men kvarstår för brottsbekämpande verksamheter.

Kursen jämför den nya förvaltningslagen med den nuvarande och tolkar olika tänkta utfall med hjälp av erfarenhet, praxis och applicerbara domslut. Utrymme lämnas för diskussioner och deltagarnas egna frågor.

 

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Parts ställning gentemot myndighet stärks genom bättre information och beslutsmotivering
 • Parts möjlighet att väcka dröjsmålstalan stärks
 • Myndigheternas utredningsansvar och regler för hur ett ärende inleds skärps upp
 • Uttryckliga bestämmelser införs för när ett beslut får ändras och överklagas skärps
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen slutar
 • ”Väldigt innehållsrikt, intresseväckande och hon satte frågan i ett större juridiskt perspektiv. Jag är väldigt nöjd!”
 • ”Väldigt engagerande och kunnig föreläsare, insatt i frågorna från både kommunalt och statligt håll. Imponerande! Och skönt med en föreläsare som är ute i verkligheten och inte inne på en juridisk institution.”
 • ”En oerhört kunnig föreläsare som kan sin sak. Väldigt förmånligt att få lyssna på Margaretha.”