Hem

Allmän förvaltningsrätt – fördjupningsdel

Om rättstillämpning, utredningsansvar och beslutsutformning

Det ställs stora krav på att myndigheter tillämpar lagstiftning korrekt och likformigt. En korrekt materiell tillämpning försvåras många gånger av att tillsynsrelaterad lagstiftning ofta är invecklad och svårtolkad. Hur ska vaga begrepp i lagstiftningen hanteras för att dels syftet med lagstiftningen ska uppnås och dels rättssäkerheten garanteras? Hur ska likformig behandling säkerställas. Centralt i detta avseende är ansvarsfördelningen avseende utredningen, men en viktig del är också vilket ”förhandlingsutrymme” myndigheterna har. De bedömningar myndigheterna gör manifesteras slutligen i olika beslut. Hur rättstillämpning, bevisvärdering och fritt skön bör komma till uttryck i besluten är något som givetvis diskuteras under kursen. 

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt och den nya förvaltningslagen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Myndigheternas rättstillämpning
 • Legalitetsprincipen
 • Vaga begrepp
 • Objektivitetsprincipen
 • Stöddokument
 • Likhetsprincipen
 • Förhandlingsutrymme
 • Utredningssansvaret
 • Rättsliga brister 
 • Likabehandling
 • Proportionalitet
 • Beslutsutformning
 • Beslutens funktion
 • Abstrakta och konkreta rättsfakta 
 • Fritt skön
 • Bevishantering
 • Omprövning och överprövning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

 • 26 mars 2018

  Kl 09.30-16.30

 • Allmän förvaltningsrätt – fördjupningsdel

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  5 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt.

Läs även om

Modern förvaltningsrätt – ur ett EU-rättsligt perspektiv

Allmän förvaltningsrätt

Offentlighet och sekretess