Hem

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Målet med kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i den svenska förvaltningsrätten.

Offentlighet och sekretess och dessa reglers sammanhang med förvaltningsförfarandet. Grundläggande regler och praxis för hantering av allmänna handlingar samt offentliga och hemliga uppgifter behandlas.

Den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2018 – vad är nytt? Vad innebär den nya förvaltningslagen för myndigheterna och medborgarna? Kursen innehåller en fullständig genomgång av den nya lagen, i ljuset av dagens rättspraxis.

Att skriva beslut med motivering. Rättsutvecklingen går mot allt högre krav på att myndigheterna kan skriva hållbara, tydliga och välformulerade beslut. Även medborgarna har höga förväntningar på de beslut myndigheterna producerar. Kursen går igenom lagstiftning och praxis, jämte praktiska tips och övningar. Frågor om beviskrav och bevisbörda behandlas också.

Att skriva föreskrifter. Många myndigheter producerar föreskrifter. Även här har rättsutvecklingen ställt allt högre krav på utformningen av regler. Kursen tar upp utformning och utfärdande av föreskrifter samt de rättsregler som gäller vid föreskriftsgivning.

Slutligen behandlas EU:s påverkan på svensk förvaltningsrätt, vilken inte minst sedan Lissabonfördraget 2010 är avsevärd.”
Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt och den nya förvaltningslagen.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Offentlighet och sekretess
 • Allmänna handlingar
 • Sekretess för uppgifter
 • Regler för utlämnande av allmän handling
 • Den nya förvaltningslagen
 • Begreppet myndighetsutövning
 • Legalitet, objektivitet och proportionalitet
 • Åtgärder vid försenad handläggning
 • Rättelse och ändring av beslut
 • Beslut och beslutsmotivering
 • Regler om beslut
 • Uppbyggnad av ett beslut
 • Att skriva motivering
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Att skriva föreskrifter
 • Grundlagen och normgivningsmakten
 • Vad är föreskrifter?
 • Regler för regelgivningen
 • Konsekvensutredning
 • EU och förvaltningsrätten
 • EU:s förvaltningsorganisation
 • Den svenska förvaltningsrättens europeisering
 • EU:s rättighetsstadga
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

 • 13 november 2018

  Kl 09.30-16.30

 • Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  5 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

 • 21 mars 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  5 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt och den nya förvaltningslagen.

Läs även om

Kurs i Allmän förvaltningsrätt

Kurs i offentlighet och sekretess

En modern och rättssäker förvaltning – kurs i den nya förvaltningslagen

Tillsyn och rättssäkerhet inom statlig och kommunal myndighetsutövning

Statsrätt och rollen som statsanställd