Hem

Migrationsprocessen

Migrationsdomstolarna är införda under området för förvaltningsprocess och utgör en del av förvaltningsdomstolarna. Det är därför nödvändigt att de som processar i migrationsmål är väl förtrogna med förvaltningsprocess och de principer som styr denna processform. Detta särskilt då processen i allmän domstol skiljer sig från processen i förvaltningsdomstolen på väsentliga punkter. Vidare skiljer sig även migrationsprocessen från ordinär förvaltningsprocess i vissa avseenden.

Avsikten med kursen är att belysa detta och ge insikt i förvaltnings- och migrationsprocess. Tonvikten läggs på processen i migrationsmål där den nya lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige beaktas. EU-rätten kommer att beröras i den mån det berör migrationsprocess.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Förvaltningsprocessens grunder
 • Allmänna förvaltningsrättsliga principer
 • Förvaltningsprocess kontra migrationsprocess (likheter och olikheter)
 • Muntlig förhandling, sakframställan och plädering
 • Utredningsansvar med tyngdpunkt på bevisning och vilka principer som gäller för den i fråga om uppehållstillstånd
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • ”Intressant med domarens syn på migrationsprocessen.”
 • ”Bra kursmaterial och fina lokaler.”
 • ”Bra kurs med en intressant koppling till bevisvärdering och beteendevetenskap.”

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till ombud i migrationsmål samt till jurister som arbetar med migrationsärenden.

Läs även om

Migrationsrätt

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Barnkonventionen i brottmål