Hem

Upphovsrättslig fördjupning

Upphovsrättslig fördjupning

Denna kurs i upphovsrättslig fördjupning vänder sig till den som kan de upphovsrättsliga grunderna och som vill fördjupa och uppdatera sina kunskaper om den digitala utvecklingen, inte minst inom EU.

Under utbildningsdagens första del analyseras centrala upphovsrättsliga begrepp och regler med utgångspunkt i EU-domstolens omfångsrika rättspraxis från senare år. Hur påverkar EU-domstolens sätt att resonera i upphovsrättsliga frågor den svenska upphovsrätten?

Den andra delen av utbildningen behandlar upphovsrättens tillämpning i en digital miljö. Här berörs t.ex. länkning, streaming, fildelning, åtgärder mot intrång och skydd för datorprogram ur ett mer praktiskt perspektiv.

Kursens tredje del ägnas åt ny och kommande lagstiftning. Här beskrivs bland annat den viktiga utvecklingen inom EU, till exempel arbetet med den digitala inre marknaden och reformeringen av upphovsrätten.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Vad menas med EU-gemensamma begrepp?
 • EU-domstolens tolkning av begreppet överföring till allmänheten. Vilka faktorer är relevanta för att bestämma ensamrätten?
 • De senaste domarna: Filmspeler och The Pirate Bay
 • Står sig äldre svensk praxis? Är det godtagbart att nationellt även skyddar överföringar inför en större sluten krets?
 • Konsumtion av spridningsrätten även i en digital miljö?
 • EU-domstolens syn på inskränkningar i ensamrätten. Trestegsregeln m.m. Hur påverkas svensk rätt?
 • Parodier och upphovsrätt efter Deckmyn-domen.
 • Upphovsrättens avvägning mot andra grundläggande rättigheter (Järnrörsfilmer och annat). Pågående mål vid EU-domstolen. Förändrad attityd i sikte?
 • Tillfälliga kopior, t ex frågan om streaming. Filmspeler-målet med mera
 • Länkning efter Svensson-domen och GS Media.Hur har nationella domstolar tillämpat EU-domstolens kriterier?
 • EU-domstolen om skyddet för datorprogram
 • Mellanhänders upphovsrättsliga ansvar
 • Förelägganden om blockering, filtrering och avstängning
 • Ny dom från HD om förverkande av domännamn för att hindra upphovsrättsintrång. Nytt utredningsförslag om beslag av domännamn under brottsutredning
 • Vilka mål är på gång?
 • EU:s initiativ om upphovsrätten på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet m.m.). Portabilitetsförordningen
 • Senaste årens ändringar i upphovsrättslagen
 • Pågående lagstiftningsprojekt
 • En reformerad upphovsrätt?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Avsnitt 1
  • Principiella frågor
  • EU-domstolens praxis
  • Grundläggande begrepp och regler
  • Metodfrågor
 • 11.15
  • Fika
 • 11.30
  • Avsnitt 2
  • Upphovsrättens tillämpning i en digital miljö
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning, Avsnitt 2
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Avsnitt 3
  • Ny och kommande lagstiftning
  • EU-reformer?
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "Väldigt bra! Proffsigt, inspirerande och kunnigt!"
 • "Mycket kunskap under få timmar."
 • "Väldigt informativt och engagerande."
 • "Utmärkt att de gick rakt på fördjupningen av upphovsrätten med visning av de nyaste rättsfallen och de viktigaste förutsättningarna."
 • "Motsvarade kursbeskrivningen väl och kompetenta och förmedlande föreläsare!"
 • "Mycket engagerande och spännande exempel"

Föreläsare

Målgrupp

Jurister, verksamma inom IT-sektorn, varumärkes- och patentombud samt övriga som vill få en fördjupad förståelse för den moderna upphovsrätten samt en uppdatering kring utvecklingen i lagstiftning och praxis.

Läs även om

Licensavtalsrätt

Designrätt – de överlappande skydden

Musikjuridik

3D-skrivare – en rättslig utmaning

Filmjuridik

Patenträttens grunder