Hem

Upphovsrättslig fördjupning

I kursens första del analyseras centrala upphovsrättsliga begrepp och regler med utgångspunkt i EU-domstolens omfångsrika rättspraxis från senare år. Hur påverkar EU-domstolens sätt att resonera i upphovsrättsliga frågor den svenska upphovsrätten?

Den andra delen av kursen behandlar upphovsrättens tillämpning i en digital miljö. Här berörs t.ex. länkning, streaming, fildelning, åtgärder mot intrång, skydd för datorprogram och fria licenser (t.ex. Creative Commons) ur ett mer praktiskt perspektiv.

Kursens tredje del ägnas åt ny och kommande lagstiftning. Här beskrivs senare års ändringar av upphovsrättslagen samt pågående lagstiftningsarbeten. Dessutom beskrivs utvecklingen inom EU, t.ex. rörande arbetet med den digitala inre marknaden och en eventuell reformering av upphovsrätten.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Vad menas med EU-gemensamma begrepp?
 • EU-domstolens tolkning av begreppet överföring till allmänheten. Vilka faktorer är relevanta för att bestämma ensamrätten?
 • Senaste domarna: Filmspeler och The Pirate Bay
 • Står sig äldre svensk praxis? Är det godtagbart att nationellt även skyddar överföringar inför en större sluten krets?
 • Konsumtion av spridningsrätten även i en digital miljö?
 • EU-domstolens syn på inskränkningar i ensamrätten. Trestegsregeln m.m.
 • Parodier och upphovsrätt efter Deckmyn-domen.
 • Upphovsrättens avvägning mot andra grundläggande rättigheter (Järnrörsfilmer och annat). Pågående mål vid EU-domstolen.
 • Tillfälliga kopior, t ex frågan om streaming. Filmspeler-målet
 • Länkning efter Svensson-domen och GS Media
 • EU-domstolen om skyddet för datorprogram
 • Mellanhänders upphovsrättsliga ansvar
 • Förelägganden om blockering, filtrering och avstängning
 • Förverkande av domännamn för att hindra upphovsrättsintrång. Ny dom. Nytt utredningsförslag.
 • Senaste årens ändringar i upphovsrättslagen
 • Pågående lagstiftningsprojekt
 • EU:s initiativ om en digital inre marknad (DSM-direktivet m.m.)
 • En reformerad upphovsrätt?
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Avsnitt 1
  • Principiella frågor
  • EU-domstolens praxis
  • Grundläggande begrepp och regler
  • Metodfrågor
 • 11.15
  • Fika
 • 11.30
  • Avsnitt 2
  • Upphovsrättens tillämpning i en digital miljö
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning, Avsnitt 2
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Avsnitt 3
  • Ny och kommande lagstiftning
  • EU-reformer?
 • 16.30
  • Kursen avslutas
 • "Väldigt bra! Proffsigt, inspirerande och kunnigt!"
 • "Mycket kunskap under få timmar."
 • "Väldigt informativt och engagerande."
 • "Utmärkt att de gick rakt på fördjupningen av upphovsrätten med visning av de nyaste rättsfallen och de viktigaste förutsättningarna."
 • "Motsvarade kursbeskrivningen väl och kompetenta och förmedlande föreläsare!"
 • "Mycket engagerande och spännande exempel"

Anmälan till kurs

 • 4 maj 2018

  Kl 09.30-16.30

 • Upphovsrättslig fördjupning

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  7 200 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Jurister, verksamma inom IT-sektorn, varumärkes- och patentombud samt övriga som vill få en fördjupad förståelse för den moderna upphovsrätten samt en uppdatering kring utvecklingen i lagstiftning och praxis.

Läs även om

Licensavtalsrätt

Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten

Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering

Designrätt – de överlappande skydden

Avancerad varumärkesrätt – en nyhetsdag

Musikjuridik