Hem

Att förhöra brottsutsatta barn

Att hålla förhör med barn under 15 år som varit utsatta för brott är en stor utmaning, inte minst när förövaren är en nära anhörig. Situationen innebär ofta en prövning för barnen; den kan vara stressande och ångestfylld. Skam, skuld och lojalitetsproblematik hamnar i förgrunden. Förhören spelas in på video och om åklagaren beslutar att väcka åtal så kommer videoförhöret att spelas upp inför rätten i en domstolsförhandling.

Det är fråga om allt annat än vardagliga samtal med barn. Ett förhör måste uppfylla den misstänktes krav på rättssäkerhet och det ska alltså hålla för en domstolsprövning. Samtidigt är det en grundförutsättning att förhöret genomförs utifrån ett tydligt barnperspektiv med barnets bästa som självklar ledstjärna. Polismyndigheten använder en forskningsbaserad intervjumetodik som syftar till att säkerställa att flera konkurrerande intressen tillgodoses så långt det är möjligt. Ytterst är det avgörande att förhörsledaren hittar en personlig stil som fungerar och som kan anpassas till olika barn och situationer.

Under kursen går vi igenom hur polisförhör med brottsutsatta barn genomförs i Sverige. Vi tar upp vikten av ett barnanpassat bemötande, hur barn kan informeras och göras delaktiga under förhör, vilka frågetyper som rekommenderas och varför, vikten av socialt stöd samt hur en domstol värderar barns berättelser. Vi använder varierade arbetsformer där föreläsningar varvas med diskussioner och praktiska övningar.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Barnperspektiv (praktik utifrån barnkonventionens artiklar)
 • Utvecklingspsykologi (bl.a. minnets funktioner)
 • Kommunikation
 • Rekommenderad intervjumetodik i förhör med utsatta barn
 • Högsta domstolens utsageanalys med centrala rättsfall på området
 • Interaktiv förhörsövning
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, åklagare och domare som arbetar med den här ärendetypen och som behöver mer kunskap om den intervjumetodik som används i polisförhör samt till andra yrkesverksamma som behöver mer kunskap om hur man kan skapa förutsättningar för utsatta barn att berätta om sina upplevelser, t.ex. personal inom socialtjänsten och migrationsverket.

Läs även om

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge

Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning

Förhörsteknik

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Målsägandebiträdets roll och uppdrag

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Narkotikamål i praktiken