Hem

Grundkurs i entreprenadrätt

Den som är verksam i byggbranschen kommer löpande i kontakt med AB-avtalen. Vad olika bestämmelser innebär och hur de ska tillämpas kommer ofta upp till diskussion under entreprenader, utan att några jurister är inblandade. För att kunna ta tillvara sin rätt – vare sig man är beställare, generalentreprenör eller underentreprenör – krävs en förståelse för avtalen och en kunskap om dess innebörd.

För den jurist som ger sig in på entreprenadrättens område kan entreprenadrätten te sig som en ny värld. AB-avtalen skiljer sig på många sätt från andra civilrättsliga områden.

Under kursen ges en introduktion till entreprenadrätten och standardavtalen AB 04 och ABT 06. Vi går igenom grundläggande principer, de olika entreprenadformerna och parternas ansvar inför, under och efter entreprenaden. Kursen behandlar vad som utgör kontraktsarbeten och som omfattas av det ursprungligen avtalade priset, respektive ÄTA-arbeten; samt formkraven för ÄTA-arbeten. Felbedömningen och påföljder för fel behandlas, liksom de olika skadeståndsreglerna. En särskild fråga är de olika formaliakrav som finns i AB-avtalen, varför de finns och vad som krävs för att de ska uppfyllas.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Entreprenad- och upphandlingsformer, centrala begrepp och grundläggande principer
 • Parternas åtaganden under och efter entreprenadtiden
 • Felbedömningen, påföljderna och något om besiktningsinstitutet
 • Ersättningsregler: kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten
 • Underrättelser och formalia
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Kursen startar
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Fortsättning
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Fortsättning
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Fortsättning
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Föreläsare

Målgrupp

Kursen riktar sig till tjänstemän, byggledare och andra i byggbranschen (på beställar- eller entreprenörssidan) som vill koppla den tidigare praktiska erfarenheten till reglerna i AB-avtalen, samt till jurister som har begränsad erfarenhet av entreprenadrätten och som vill ha en översikt på området. För mer detaljerade kunskaper erbjuds fördjupningskurser, vilka du finner nedan.

Läs även om

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

ÄTA-arbeten

Entreprenadjuridik och försäkringslösningar

Det indirekta besittningsskyddet – uppsägning, medlingsförfarande och tvist

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Hur beräknas ersättningen i entreprenader – ersättningsmodeller och skadeståndsregler