Hem

AI och affärsjuridik

Artificiell Intelligens och affärsjuridik – hur AI kan användas för att förbättra verksamheten

Denna endagskurs fokuserar på Artificiell Intelligens och affärsjuridik och beskriver hur AI kan användas för att underlätta olika arbetsprocesser i verksamheten. Kursen vänder sig till jurister och advokater som är intresserade av AI och funderar på att förändra den egna verksamheten med att applicera AI, men även jurister som idag arbetar i organisationer där AI redan finns.

Kursen inleds med introduktion till AI med fokus på AI-tekniker och tillämpningsområden. Nyttor och hot lyfts fram samt risker, etik och hållbar utveckling. Denna kursdel lyfter även idéer kring användandet av AI i verksamheter.

Kursens andra del applicerar tankar kring AI på juristbranschen och vi diskuterar effekter på affärsmodeller, organisationer och konkurrensutveckling. Vi går igenom tänkbara förändringar i arbetsuppgifter där yrkesroll och professionsidentitet för jurister förändras som en konsekvens av ökat AI och digitalisering i stort.

Kursen avslutas med gemensam sammanfattning och reflektion kring framtiden, branschen, den egna verksamheten och AI.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Introduktion av begreppet AI
 • AI – nyttor och möjligheter
 • AI – problem och risker
 • AI – dess teknikområden och applikationer
 • Digitalisering och marknaden för affärsjuridik
 • Branschens affärsmodeller och dess påverkan av digitalisering och AI
 • Klientperspektivet
 • Advokatbyrån och AI integration
 • AI ur ett framtidsperspektiv
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Introduktion till begreppet Artificiell intelligens. Grundläggande genomgång av dess teknikområden och applikationer
 • 10.45
  • Fika
 • 11.00
  • Fortsättning, Artificiell intelligens, dess teknikområden och applikationer
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Digitalisering och marknaden för affärsjuridik
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Fortsättning, digitalisering och marknaden för affärsjuridik
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

 • 24 mars 2020

  Kl 09.30-16.30

 • AI och affärsjuridik

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  7 900 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Jurister och advokater som är intresserade av AI generellt, men även de som funderar på eller redan har inkorporerat AI i den egna verksamheten.

Läs även om

IT-avtal

Att optimera sitt avtalsskrivande

Molntjänster – Rättsliga krav och avtalsreglering