Hem

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

Risken att behöva hantera hot och våld förekommer i många branscher och yrkesroller där människor interagerar med varandra. Du som möter människor i deras känsliga livssituationer löper större risk att behöva möta och hantera konflikt, hot och våld i din yrkesroll.

Någon som är känslomässigt påverkad kan påvisa ett gränslöst beteende med stora känsloutfall. Du kan agera på ett sätt som förhindrar en destruktiv händelseutveckling, minskar våld, reducerar konflikt och ökar din förmåga till säkerhetsmedvetenhet. Vi går igenom hur din kropp reagerar och kopplar samman akuta stressreaktioner och mental förberedelse.

Detta är en grundläggande kurs i hur du i din yrkesroll ska agera före, under och efter situationer som innehåller hot och våld. Vi belyser även arbetsgivarens ansvar och vad arbetsmiljöverket har att säga om detta.

Före – Genom rätt vidtagna åtgärder kan du förebygga risken att bli utsatt. Du kan förbereda dig så att du på ett adekvat och framgångsrikt sätt kan hantera dessa situationer. Vi går igenom hur.

Under – När en hot/våldssituation uppstår hanterar du den genom ett mentalt- kommunikativt- och taktiskt förhållningssätt. Vi går igenom metoden.

Efter – Vi belyser vikten av fungerande rutiner för incidentrapportering, utvärdering och stöd kopplat till dessa händelser.

Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Hörnstenar för en ökad säkerhetsmedvetenhet
 • Akuta stressreaktioner vid hotfulla situationer
 • Mental förberedelse
 • Mentalt-, kommunikativt- och taktiskt förhållningssätt
 • Konfliktreducerande principer
 • Att möta hot och våld
Tid Innehåll
 • 09.00
  • Registrering och frukost
 • 09.30
  • Inledande teori kring säkerhetsmedvetenhet och riskanalys. Case kring hot, våld och konflikt.
 • 11.00
  • Fika
 • 11.15
  • Teori kring hot, våld och konflikt. Akuta stressreaktioner. Mental förberedelse.
 • 12.30
  • Lunch
 • 13.30
  • Mentalt, kommunikativt och taktiskt förhållningssätt. Konflikthantering. Att bemöta hot. Att hantera våld.
 • 15.00
  • Fika
 • 15.15
  • Praktisk övning och diskussion
 • 16.30
  • Kursen avslutas

Anmälan till kurs

 • 5 februari 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

 • Fullbokad
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

 • 21 maj 2019

  Kl 09.30-16.30

 • Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

Föreläsare

Målgrupp

Kursen är aktuell för alla yrkesgrupper. Kursen riktar sig dels till personer som redan idag hanterar utmanande möten och dels till personer som riskerar att utsättas för utmanande möten i sin yrkesroll.

Läs även om

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar

Narkotikamål i praktiken

En inkluderande arbetsmiljö – för en välmående arbetsplats

En ny sexualbrottslagstiftning