Hem

Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

På den offentliga sektorn gäller speciella regler som får betydelse för anställningen och hur myndigheten kan agera i förhållande till de anställda. Vi går igenom de särskilda reglerna om bisysslor, sekretess och integritetsskydd samt möjligheterna att arbeta med etiska riktlinjer i offentlig sektor.

Syftet är att ge en fördjupning i några arbetsrättsliga frågor med speciella krav inom offentlig sektor. Författningar redogörs för samt hur dessa ska tillämpas. Nyheter och aktuella frågor inom området behandlas också.

 • Ur kursen
 • Kursprogram
 • Deltagarna tycker
 • Bisysslor och brott på fritiden
 • Vilka begränsningar finns för anställda på deras fritid?
 • Vad är förtroendeskadliga respektive arbetshindrande bisysslor?
 • När kan brott utanför arbetstiden leda till uppsägning?
 • Sekretess inom personalområdet och handläggning av uppsägning eller avsked
 • Vilka uppgifter kan omfattas av sekretess inom personalområdet? Vad gäller för dokumentation vid utvecklingssamtal?
 • Till vem kan offentliga handlingar lämnas ut?
 • Särskilda regler om personalansvarsnämnd vid uppsägning och avsked inom staten
 • Offentlighet och sekretess för dokument i uppsägnings- och avskedsärenden
 • Loggning och annan kontroll av anställda
 • Hur förhåller sig loggning till personuppgiftslagen?
 • Får loggar användas för att kontrollera arbetstid?
 • Kan en anställd bli beordrad att gå till en läkare eller genomgå ett drogtest?
 • Får arbetsgivaren söka igenom låsta kontorsrum och skrivbordslådor?
 • Juridik om etiska frågor
 • Får arbetstagare använda arbetsgivarens utrustning privat?
 • Kan arbetsgivare ställa krav på arbetstagarens uppförande utanför arbetsplatsen?
 • Vad ska tänkas på vid framtagning av riktlinjer för uppförande?
Tid Innehåll
 • 08.30
  • Registrering och frukost
 • 09.00
  • Bisysslor och omplaceringsmöjligheter (Sören Öman)
  • Vilka begränsningar finns för anställda på deras fritid?
  • Vad är förtroendeskadliga respektive arbetshindrande bisysslor?
  • När kan brott utanför arbetstiden leda till uppsägning?
 • 10.30
  • Fika
 • 10.45
  • Sekretess inom personalområdet och handläggning av uppsägning eller avsked (Kristina Ahlström)
  • Vilka uppgifter kan omfattas av sekretess inom personalområdet?
  • Vad gäller för dokumentation vid utvecklingssamtal?
  • Till vem kan offentliga handlingar lämnas ut?
  • Särskilda regler om personalansvarsnämnd vid uppsägning och avsked inom staten
  • Offentlighet och sekretess för dokument i uppsägnings- och avskedsärenden
 • 12.00
  • Lunch
 • 13.00
  • Loggning och annan kontroll av anställda (Sören Öman)
  • Hur förhåller sig loggning till personuppgiftslagen?
  • Får loggas användas för att kontrollera arbetstid?
  • Kan en anställd bli beordrad att gå till en läkare eller genomgå ett drogtest?
  • Får arbetsgivaren söka igenom låsta kontorsrum och skrivbordslådor?
 • 14.45
  • Fika
 • 15.00
  • Juridik om etiska frågor (Kristina Ahlström)
  • Får arbetstagare använda arbetsgivarens utrustning privat?
  • Kan arbetsgivare ställa krav på arbetstagarens uppförande utanför arbetsplatsen?
  • Vad ska tänkas på vid framtagning av riktlinjer för uppförande?
 • 16.00
  • Kursen summeras och avslutas
 • "Två av Sveriges mest kunniga föreläsare som utbildare!"
 • "Många intressanta frågor och bra exempel på praxis."
 • "Båda föreläsarna var skickliga, väl förberedda, tydliga och trevliga."
 • "Jättebra! Mycket kunnigt, sympatiskt och professionellt genomfört."

Anmälan till kurs

 • 1 februari 2018

  Kl 09.00-16.00

 • Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6

 • 20 september 2018

  Kl 09.00-16.00

 • Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor

 • Anmäl dig
 • Plats

  Funckens gränd 1

 • Seminarieavgift

  6 500 kr inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

 • Antal kurstimmar

  6