Hem

Bokningsregler

Anmälan

Anmälan är bindande för ditt företag/organisation när vi skickat bekräftelse till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Avbokning

Vid avbokning 4-1 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 6-0 dagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften.

Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail eller post.

Avbeställningsskydd (gäller vid sjukdom)

Har du tecknat avbeställningsskydd (200 kr + moms) gäller:
Om du eller en nära släkting till dig har blivit allvarligt sjuk återbetalas hela kursavgiften förutsatt att vi fått kännedom om detta senast den aktuella kursdagen. Du måste kunna visa läkarintyg om du är sjuk eller släktskapsintyg och läkarintyg om en nära släkting är sjuk.

För kurser som varar mer än en dag gäller avbeställningsskyddet för ett kurstillfälle.

Inställd kurs

Fakultetskurser har rätt att ställa in en kurs varvid alla inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver betalas ej.

Fakturering

Fakturering sker efter anmälan. Vi tillämpar 30 dagars betalningstid, 50 kr i påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt lag.